صفحه اصلی

[section label=”mobile” video_visibility=”visible” visibility=”show-for-medium”] [ux_slider bullets=”false”] [ux_image id=”4349″] [ux_image id=”4313″] [ux_image id=”4311″] [ux_image id=”4348″] [/ux_slider] [/section] [section label=”desktop” video_visibility=”visible” visibility=”hide-for-medium”] [ux_slider bullets=”false”] [ux_image id=”5621″ link=”https://rozip.com/shop/”] [ux_image id=”5620″ link=”https://rozip.com/shop/”] [/ux_slider] [/section] [gap height__sm=”15px”] [section bg_color=”rgb(241, 22, 22)”] [ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”0.75″ text_color=”rgb(255,255,255)”]

پیشنهاد شگفت انگیز رزیپ

 

 

[/ux_text] [ux_products show=”onsale”] [/section] [row style=”collapse”] [col span=”4″ span__sm=”4″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”4″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”4″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”4″ margin=”0px 0px 0px 0px” align=”right”] [button text=”مشاهده همه” letter_case=”lowercase” color=”secondary” style=”shade” padding=”0px 5px 0px 5px” radius=”10″ depth=”4″ link=”https://rozip.com/productsrecent/”] [/col] [/row] [gap height__sm=”15px”] [row label=”desktop”] [col span=”6″ span__sm=”6″] [ux_image id=”5646″ image_size=”original” width=”71″ width__sm=”100″ height=”100%” link=”https://rozip.com/shop/”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”6″] [ux_image id=”5579″ image_size=”original” width=”72″ width__sm=”100″ height=”100%” link=”https://rozip.com/product-category/takhfif_vige/” class=”https://rozip.com/men_shop/”] [/col] [/row] [ux_banner label=”desktop” height=”200px” height__sm=”100%” bg_color=”rgb(244, 178, 50)” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px 0px 0px 0px” border_radius=”68″ visibility=”hide-for-medium”] [text_box width=”30″ width__sm=”78″ scale=”60″ position_x=”95″ position_x__sm=”15″ position_y=”10″ position_y__sm=”5″] [ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”0.75″ text_align__sm=”right” text_color=”rgb(255,255,255)”]

چرا از رزیپ خرید می کنیم ؟

 

 

 

[/ux_text] [/text_box] [text_box width__sm=”58″ position_x=”0″ position_x__sm=”10″ position_y=”100″ position_y__sm=”20″] [ux_text font_size=”0.75″ font_size__sm=”0.75″ line_height=”0.75″ line_height__sm=”1.25″ text_align=”center” text_align__sm=”right” text_color=”rgb(255,255,255)”]

ترکیب جذاب از قیمت و تنوع

تنوعی که هرگز در جایی دیگر پیدا نخواهید کرد

 

 

 

[/ux_text] [/text_box] [text_box width__sm=”58″ position_x=”100″ position_x__sm=”10″ position_y=”100″ position_y__sm=”20″] [ux_text font_size=”0.75″ font_size__sm=”0.75″ line_height=”0.75″ line_height__sm=”1.25″ text_align=”center” text_align__sm=”right” text_color=”rgb(255,255,255)”]

ساعت پاسخگویی پشتیبانی از 10 صبح تا 7 عصر

در هر مرحله ای همراه شما هستیم

 

 

 

[/ux_text] [/text_box] [ux_image id=”4357″ image_size=”original” width=”6″ width__sm=”20″ position_x=”95″ position_x__sm=”90″ position_y=”75″ position_y__sm=”20″] [ux_image id=”4358″ image_size=”original” width=”6″ width__sm=”20″ position_x=”45″ position_x__sm=”90″ position_y=”75″ position_y__sm=”65″] [/ux_banner] [ux_banner label=”mobile” height=”500px” height__sm=”125.86%” bg_color=”rgb(165, 115, 18)” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px 0px 0px 0px” border_radius=”68″ border_color__sm=”rgb(69, 252, 29)” visibility=”show-for-medium”] [text_box width__sm=”78″ position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”5″] [ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”0.75″ text_align__sm=”center” text_color=”rgb(255,255,255)”]

چرا از رزیپ خرید می کنیم ؟

 

 

 

[/ux_text] [/text_box] [text_box width__sm=”58″ position_x=”50″ position_x__sm=”10″ position_y=”50″ position_y__sm=”20″] [ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”1.25″ text_align__sm=”right” text_color=”rgb(255,255,255)”]

ترکیب جذاب از قیمت و تنوع

تنوعی که هرگز در جایی دیگر پیدا نخواهید کرد

 

 

 

[/ux_text] [ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”1.25″ text_align__sm=”right” text_color=”rgb(255,255,255)”]

ساعت پاسخگویی پشتیبانی از 10 صبح تا 7 عصر

در هر مرحله ای همراه شما هستیم

 

 

 

[/ux_text] [/text_box] [text_box width__sm=”58″ position_x=”50″ position_x__sm=”10″ position_y=”50″ position_y__sm=”100″] [/text_box] [ux_image id=”4357″ image_size=”original” width__sm=”20″ width__md=”11″ position_x=”50″ position_x__sm=”95″ position_x__md=”85″ position_y=”50″ position_y__sm=”20″ position_y__md=”65″] [ux_image id=”4358″ image_size=”original” width__sm=”20″ width__md=”13″ position_x=”50″ position_x__sm=”95″ position_x__md=”85″ position_y=”50″ position_y__sm=”75″ position_y__md=”10″] [/ux_banner] [ux_text font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”0.75″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

جدیدترین محصولات رزیپ

اولین کسی باشید که سفارش می دهید

 

[/ux_text] [ux_products] [gap height__sm=”15px”] [title text=”بلاگ رزیپ” tag_name=”h4″ icon=”icon-angle-right” size=”70″ visibility=”hide-for-medium”] [blog_posts style=”default” columns__sm=”2″ columns__md=”1″ depth=”2″ depth_hover=”2″ slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”4000″ order=”ASC” show_date=”false” image_height=”100%” text_size=”xsmall” visibility=”hide-for-medium”]