سیستم کشیدن و رها کردن بنر

Flatsome Banners قلب Flatsome است. سیستم بنر ما به شما امکان ایجاد بنرهای پاسخگو زیبا با کشیدن و رها کردن می دهد.

 

بنر تمرکز روی نکته خاص

یک نقطه فوکوس روی بنر تنظیم کنید و تصویر با صفحه نمایش رایانه لوحی تلفن همراه تنظیم شود. ایده آل برای وب سایت های پاسخگو.

جلوه های شناور بنر

همچنین می توانید جلوه های شناور را با هم ترکیب کنید و جلوه های شناور شگفت انگیزی ایجاد کنید